Ananuri Kalesi

ANANURİ KALESİ

Aragvi Nehrinin üzerinde kurulan bu görkemli yapı, 2007 yılında, UNESCO Dünya Mirası programına dâhil edilmek üzere geçici listeye alınmıştır. Ananuri, 13. yüzyıldan beri bölgeyi yöneten, feodal bir hanedan olan Aragvi eristavisinin (Dük) kalesi ve konutuydu.
Ananuri Kalesi, yukarı (akropol) kısım ve aşağı kısım olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Aşağı kısım 18. yüzyıldan kalma olup, Bakire Meryem Kilisesi, Theotokos Kilisesi, Murnali Kilisesi, yer altı salonu, çan kulesi, su rezervi , sur kalıntıları ve taş ile tuğladan yapılmış evler yer almaktadır.